Leftist Parties of the World

Ukraine

Last update: December 7, 2005

PARTY PERIODICALS CONTACT IDEOL. INTERNAT. ELECTION
Parl. '02
OTHER
All-Ukrainian Labour Party Vseukrains'ka Partiya Trudyashchykh VPT   e-mail soc. dem.   0.37% f. 1997, led by Myroslav Yakibchu
All-Ukrainian Leftist Movement "Justice" Vseukarins'ke Ob'ednannya Livykh "Spravedlyvist'"     fax: +380-44-2121295 center left.   0,090% f. 2000 as split from SPU, led by Ivan Chyzh
All-Ukrainian Party of Peace and Unity Vseukrains'ka Partiya Myru i Iednosti     fax: +380-44-2342646 left. populist   - f. 2000, led by Lyudmyla Yankovs'ka
All-Union Communist Party Bolsheviks - Ukraine Vsesoyuzka Komunistychna Partiya Bil'shovykiv (na Ukraina) VKPB Raboche-krestyanskaya Pravde, Bourevestnik, Bolshevik e-mail stal. ICS boykott f. 1991, section of ex-Soviet VKPB, led by Sergey Mayevski
Autonomous Action Avtonomnoe Deistvie     e-mail anar. linked to Russian AD - f. 2002
Communist Party of Ukraine Komunistychna Partiya Ukrainy KPU Komunist, Komunist Ukrainy e-mail com. SKP-KPSS 21.30% f. 1918, refounded 1993, led by Petro Symonenko
All-Ukrainian Workers Union Vseukrains'kiy Soyuz Rabochykh VSR Rabochiy Klass e-mail rad. left.     f. 1994, active inside KPU, led by Alexander Shapovalov
Communist Party of the Ukraine (Renewed) Komunistychna Partiya Ukrainy (onovlena) KPU(o)   tel.: +380-44-2290928 left. soc.   1.49% f. 2000 as split from KPU, led by Mykhaylo Savenko
Communist Party of Workers and Peasants Komunistychna Partiya Robitnykiv i Selyan KPRS KPRS fax: +380-44-2117199 com. KPSS[OS] 0.44% f. 2001 as split from KPU, led by Volodymir Moiseenko
Communist Party (Workers) Komunistychna Partiya (trudyashchykh) KP(t)   tel.: +380-44-2250392 com.   - f. 1998, led by Grygoriy Kushch
Communist Struggle         com.   - f. 2001 as split from Communist Youth League
"Communists of Ukraine" Movement Rukh "Komunistyv Ukrainy" / "Dvizheniye Komunisty Ukrainy"   Za Vlast' Sovietiv   stal. close to RKRP-RKP - f. 1992, led by Tamara Bolieva
Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists Konfederatsia Revolutsionnych Anarho-Sindikalistov KRAS     anar. syn. AIT -  
Coordination Council of the Workers Movement Koordinatsionnii Sovet Rabochego Dvizheniya KSRD Rabochee Deistvie e-mail ukrainian rad. left. nat.   - f. 1999, led by Yuri Dokukin
Ecological Party of Ukraine Ekologichna Partiya Ukrainy     tel.: +380-44- 252-021 green   - f. 2001, led by Mykhaylo Yakovchuk
Ecological Party of Ukraine "Protection" Ekologichna Partiya Ukrainy "Zakhyst"       green   - f. 2001, led by Mykhaylo Gutsol
Green Ecological Party of Ukraine Zelena Ekologichna Partiya Ukrainy     tel.: +380-44-2540910 green   - f. 2001, led by Dmitro Tret'yakov
Green Party of Ukraine Partiya Zelenykh Ukrainy PZU   e-mail green EFGP 1.39% f. 1990, led by Vitaly Kononov
Green Party of Ukraine Zelena Partiya Ukrainy     tel.: +380-44-2763331 green   - f. 2001, led by Sergiy Dubas
Green Party of Ukraine - XXI Zelena Partiya Ukrainy - XXI       green   - f. 2001, led by Orest Mel’nykov
Initiative for the Construction of the General Labour Confederation of the Ukraine         anar. syn.   - f. 2002
Internationalist Workers Party Internatsionalnaya Rabochaya Partia IRP     tro. LIT, ex-Koorkom - f. 1994
Labour Party Partiya Truda     fax: +380-44-2209436 center left.   - f. 1992, led by Valentyn Landyk
Labour Party of Ukraine Trudova Partiya Ukrainy     fax: +380-44-4640219 center left.   - f. 1999, led by Mykhaylo Syrota
"Labour Union" Party Partiya "Soyuz Truda"     fax: +380-44-2968209 center left.   in bloc "For Ukraine, Belarus, Russia" which got 0.46% f. 1997, led by Volodymyr Tarasov
Leninist Communist Party of Ukraine Leninskaya Kommunisticheskaya Partiya Ukrainy LKPU     com.   - f. 1998 as split from KPU
Party of Communists (Bolsheviks) of Ukraine Partiya Komunistiv (Bil'shovykiv) Ukrainy PKBU Iskra, Bolshevik Zaporozhya tel.: +380-6192-52888 stal.   - f. 1994, led by Ivan Dyachenko
Peasant Party of the Ukraine Selyans'ka Partiya Ukrainy SelPU Silski Visti fax: +380-44-2463843 left. soc.   0.40% f. 1992, led by Sergiy Dovgan'
People's Democratic Party Narodno-Demokratychna Partiya NDP Demokratychni Vybir e-mail ex-com., liberal   in bloc "For one Ukraine!" which got 12.55% f. 1996, led by Valeriy Pustovoytenko
Progressive Socialist Party of Ukraine Progresyvna Sotsialistychna Partiya Ukrainy PSPU Dosvitni Ogni e-mail left. soc., populist   3.44% for Nataliya Vitrenko Bloc f. 1996 as split from SPU, led by Nataliya Vitrenko
Revolutionary Anti-Imperialist Front of Ukraine Revolutsionniy Anti-Imperialisticheskiy Front Ukrainy RAF Ukrainy Revolutsionny Anti-Imperialist e-mail rad. left.   founded later f. 2002, led by Peter Krasnopyorov, Oleg Aristov
Revolutionary Confederation of Anarcho-Syndicalists "Nestor Mahno" unofficial page Revolutsionnaya Konfederatsia Anarho-Sindikalistiv "Nestor Mahno" RKAS Anarhiya, Anarho-Sindikalist   anar.syn.   - f. 1994
Initiative for the Construction General Labour Confederation of the Ukraine Initsiativa za Sozdanie Vseobshchey Konfederatsiyi Truda Ukrainy VKT     anar. syn.     f. 2002
Social-Democratic Party of Ukraine Sotsial-Demokratychna Partiya Ukrainy SDPU   e-mail soc. dem. SI cons. 0.28% f. 1990, led by Iuriy Buzdugan
Social-Democratic Party of Ukraine (united) Sotsial-Demokratychna Partiya Ukrainy (ob'ednana) SDPU(o)   e-mail soc. dem. EESDF 6.69% f. 1996, led by Viktor Medvedchuk
Social-Democratic Union Sotsial-Demokratychna Soyuz SDS   e-mail     in Unity bloc which got 1.17% f. 1999, led by Sergiy Peresun'ko
Socialist Choice         left. soc.      
Socialist Party of Ukraine Sotsialistychna Partiya Ukrainy / Socialisticheskaya Partiya Ukrainy SPU Tovarysh e-mail left. soc. dem. SI cons., ESI 7.32% f. 1991, led by Oleksandr Moroz
Socialist Renewal         rad. left.      
Ukrainian Green Party Ukrains'ka Partiya Selenykh UPS     green   - f. 2001, led by Vitaliy D'yachenko
Ukrainian Socialdemocratic Party Ukrains'ka Sotsial-Demokratychna Partiya USDP   fax: +38044-2961133 soc. dem.   in Juliya Tymoshenko Election Bloc which got 7.74% f. 1998, led by Vasyl' Onopenko
Union of Anarchists of the Ukraine Soyuz Anarkhistov Ukrainy SAU Nabat e-mail anar.   - f. 1999, led by Vadim Cherny
Union of Communists of Ukraine Soyuz Komunistyv Ukrainy SKU Nezavisimyi Kommunisticheskii Daidzhest, Marksizm i Sovremennost Fax: +38044-2633032 stal. close to KPSS[OS], ICS - f. 1992, led by Tamyla Yabrova
Union of Marxists Soyuz Marksistov       rad. left.   - f. 1999
Workers Resistance Robitnychiy Sprotiv   Robitnychiy Sprotiv e-mail tro. CWI no part. f. 1994
Youth Social-Democratic Party Sotsial-Demokratychna Partiia Molodi       soc. dem.   - f. 2001, led by Roman Chernenko
Union "Struggle" Soyuz "Borot'ba"     e-mail tro. ILCWI - led by Vitaly Kulik
Parties probably disbanded
Anarchist Federation of Ukraine (Konfederatsiya Anarkhistiv Ukrainy, KAU), Association of Anarchist Movements (ADA), Crimean Communist Party of Workers, International Workers Association (IRA), Marxist Party of Ukraine (Marksysts'ka Partiya Ukrainy), Movement for a Left Party (Dvizenie za Levuju Partiju), Party of the Communists of Ukraine(Partiya Komunistiv Ukrainy), Socialist Struggle, Socialist Workers Party of the Forces of the Left, Solidarity (Solidarnist'), Ukrainian Communist Workers' Party (Komunistychna Robitnycha Partiia Ukrainy), Union of Working People of Ukraine, Worker-Peasant Socialist Party (Robitnycho-Selians'ka Sotsialistychna Partiya), Workers' Union of Communists "For Socialism and Justice" (Spilka Komunistiv Trudiashchykh "Za Sotsial'nu Spravedlyvist")

The following groups had been "founded" by Oleg Vernik and other members of Workers Resistance in order to get financial support from trotskyist and radical leftist international organizations.

PARTY INTERNAT.
Radical Communists of Ukraine Radykal'ni Komunisty Ukrainy RKU IBRP
Revolutionary Communist Organisation Revolutsionnaya Kommunisticheskaya Organisatsiya RKO LFI
Revolutionary Workers Organization   RRO COFI
Socialist Labour Party of Ukraine     linked to SLP, USA
Ukrainian Trotskyist Opposition Ukrains'ka Trotskists'ka Opozytsiya UTO ITO, MRFI
Ukrainian Workers Committee Ukrains'kiy Komitet Robochykh UKR IWC
Ukraine Workers Group Ukrains'ka Robitnycha Grupa   linked to News&Letters, USA
Ukrainian Workers Tendency     linked to AWL, GB
Workers Power - Young Revolutionary Marxists Robitnychya Vlad - Molodiye Revolutsioniye Marksisty RV-MRM L5I
Workers Revolutionary League     ICFI2
Young Revolutionary Marxists Molodiye Revolutsioniye Marksisty MRM IBT

Your corrections

Copyright © Nico Biver, 1999-2005


This page is hosted by Marxists Internet Archive